Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Μικράς Ασίας 75, Κτίριο 12, 1ος όροφος, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Γουδί

Τηλέφωνο : 210 746 2059, 2101