ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ελένη Ριζά Επιδημιολογία και πρόληψη επαγγελματικών νόσων - Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων
Α ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Α Αθανάσιος Πετραλιάς, Ευαγγελία Νίτσα Ιατρική στατιστική και μεθοδολογία για την επεξεργασία δεδομένων στην ερευνητική δραστηριότητα
Α ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελένη Ριζά Μεθοδολογία της Έρευνας στην επαγγελματική υγεία και το περιβάλλον
Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Μαρία Γείτονα Αξιολόγηση, διαχείριση και επικοινωνία κινδύνου
Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Ειρήνη Ανδριοπούλου Οικονομία της υγείας και μέθοδοι οικονομικής και κοινωνικής αξιολόγησης
Β ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Χρήστος Κοντογιώργης Επιδημιολογία και εμβάνθυνση στη χρήση και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων στους πληθυσμούς
Β ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Β Αθανάσιος Πετραλιάς, Ευαγγελία Νίτσα Ιατρικη στατιστική και μεθοδολογία για την επεξεργασία δεδομένων στην ερευνητική δραστηριότητα
Β ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αναστασία Καστανιά Εφαρμογή στατιστικών προγραμμάτων
Β ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Μαρία - Ηλιάνα Πραβίτα Διοίκηση και οργάνωση στις υπηρεσίες υγείας και σε επαγγελματικούς χώρους
Β ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Μαρία Καντζανού Ανάλυση ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας και πρόνοιας
Β ΦΑΡΜΑΚΟ-ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Χρίστίνα Δάλλα Διαχείριση φαρμακευτικού κινδύνου
Β ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασίλειος Σκουτέρης Δίκαιο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από ανθρώπινες δραστηριότητες
Γ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ Ελένη Ριζά Μεθοδολογία διενέργειας προγραμμάτων διαλογής (screening)
Γ ΗΘΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μαρίζα Παπαδάκη Ηθική και δεοντολογία στις υπηρεσίες υγείας και περιβάλλοντος
Γ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αναστασία Πανταζοπούλου Μεθοδολογία καταγραφής και εκτίμησης επαγγελματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων - Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων
Γ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωάννης Παπουτσής Αξιολόγηση και διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην υγεία
ΚΑΤ. Γ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ευαγγελία Κυπραίου Διαγνωση επαγγελματικών ασθενειών
ΚΑΤ. Γ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου Αποτίμηση κινδύνων που προκύπτουν από οργανωσιακούς και ψυχο-κοινωνικους παράγοντες στο χώρο εργασίας
Δ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ